شاخص های گروه تک نیرو

108/5

مگاوات
ظرفیت اسمی

350+

میلیون کیلو وات ساعت 
میانگین ظرفیت تولید برق

4+

میلیون کیلو وات ساعت 
تولید برق بدون مصرف سوخت

108/5

مگاوات
ظرفیت اسمی

350+

میلیون کیلو وات ساعت 
میانگین ظرفیت تولید برق

4+

میلیون کیلو وات ساعت 
تولید برق بدون مصرف سوخت

شرکت تک نيرو

شرکت تک نیرو با هدف تولید انرژی الکتریکی، اجراي پروژه‌های توليد برق و سایر صنایع وابسته، بهره‌برداری و تعمیرات مولدهای نیروگاهی و ارائه خدمات بازرگانی و تامین قطعات نیروگاهی در سال 1382 به همت جمعی از فعالین این عرصه تاسیس گردید.

اين شرکت در سال ۱۳۹۰ نیروگاه گازی ۱۰۰ مگاواتی شهید زنبق یزد را از سازمان خصوصی سازی خریداری و به منظور رشد و توسعه کسب و کار از سال ۱۳۹۴ اقدام به تاسیس و سرمایه گذاری در شرکت های اقماری نموده است. از نقاط قوت این مجموعه امکان جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری در زمینه‌های برق و انرژی با استفاده از کسب اعتبار مناسب و جلب اعتماد عمومی می‌باشد. با توجه به زیرساخت‌ها و شرایط شرکت، در سال ۱۳۹۹ با تغییر ماهیت از تعاونی متعارف به تعاونی سهامی عام اقدامات ورود به بازار بورس را فراهم نمود و هم اکنون با نماد «تک نیرو» در بازار توافقی (فرابورس) قابل معامله می‌باشد.

حوزه های فعالیت

مشاوره

تعمیر نگهداری، احداث و بهره برداری

شرکت تک نيرو

شرکت تک نیرو با هدف تولید انرژی الکتریکی، اجراي پروژه‌های توليد برق و سایر صنایع وابسته، بهره‌برداری و تعمیرات مولدهای نیروگاهی و ارائه خدمات بازرگانی و تامین قطعات نیروگاهی در سال ۱۳۸۲ به همت جمعی از فعالین این عرصه تاسیس گردید.

اين شرکت در سال ۱۳۹۰ نیروگاه گازی ۱۰۰ مگاواتی شهید زنبق یزد را از سازمان خصوصی سازی خریداری و به منظور رشد و توسعه کسب و کار از سال ۱۳۹۴ اقدام به تاسیس و سرمایه گذاری در شرکت های اقماری نموده است.

در حال بارگذاری پخش کننده...

شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد (تک نيرو)

شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد (تک نیرو) با هدف تولید انرژی الکتریکی، اجراي پروژه‌های توليد برق و سایر صنایع وابسته، بهره‌برداری و تعمیرات مولدهای نیروگاهی و ارائه خدمات بازرگانی و تامین قطعات نیروگاهی در سال ۱۳۸۲ به همت جمعی از فعالین این عرصه تاسیس گردید.

اين شرکت در سال ۱۳۹۰ نیروگاه گازی ۱۰۰ مگاواتی شهید زنبق یزد را از سازمان خصوصی سازی خریداری و به منظور رشد و توسعه کسب و کار از سال ۱۳۹۴ اقدام به تاسیس و سرمایه گذاری در شرکت های اقماری نموده است.

اخبار 

آخرین اخبار و اطلاعیه های تک نیرو

1
تعداد سهام گروه

1
تعداد سهامدار گروه

1
تعداد سهام گروه

1
تعداد سهامدار گروه